Maa­lis­maan van­han uoman kehit­tä­mis­mah­dol­li­suuk­sis­ta sel­vi­tys

Maalismaan vanhaan uomaan laskevassa Nauruanojassa oleva vaelluseste tulisi nyt tehdyn raportin mukaan ohittaa. KUVA: Maveplan Oy

Iijoen Maa­lis­maan van­han uoman ja Nau­rua­no­jan nyky­ti­las­ta ja kehit­tä­mis­mah­dol­li­suuk­sis­ta on val­mis­tu­nut laa­ja raport­ti.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus