Kuva­tai­de­me­nes­tys­tä kah­des­sa pol­ves­sa – Valt­te­ri Kur­ke­la voit­ti Osuus­pan­kin Oulun alu­een kuva­tai­de­kil­pai­lun

Valtteri ja Päivi Kurkelaa yhdistävät kuvataide ja uiminen.

– Oli aika jän­nä, kun tuli soit­to töi­hin, että pää­set­kö pii­pah­ta­maan tän­ne Oja­ky­län kou­lul­le, tien toi­sel­le puo­lel­le. Sanot­tiin, ettei mitään vaka­vaa ollut sat­tu­nut. Arve­lin soi­ton liit­ty­vän jol­la­kin taval­la lap­siin, Päi­vi Kur­ke­la, Valt­te­rin äiti ker­toi muka­vas­ta tou­ko­kui­ses­ta päi­väs­tä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus