Kun­nan­val­tuus­ton uusi kausi lähestyy

Iin kunnanvaltuusto vuonna 2017 pitämässä kokousta Kuivaniemen Merihelmessä.Iin kunnanvaltuusto vuonna 2017 pitämässä kokousta Kuivaniemen Merihelmessä.

Syk­syn alkaes­sa alkaa myös kun­nan­val­tuus­to­jen uusi kausi. Iin kun­nan­val­tuus­ton kau­den ensim­mäi­nen kokous jär­jes­te­tään 16. elo­kuu­ta. Kokouk­ses­sa käy­dään läpi muun muas­sa kun­nan­hal­li­tuk­sen tule­vaa kokoon­pa­noa. Kun­nan­hal­li­tuk­sen esi­tys­neu­vot­te­lut meni­vät Rei­jo Kehuk­sen (kesk.) mukaan suju­vas­ti. Kol­men kokouk­sen lop­pu­tu­lok­se­na puo­lu­eet sai­vat sovit­tua paik­ka­jaos­ta 21. hei­nä­kuu­ta. –Hyväs­sä hen­ges­sä neu­vo­tel­tiin. Ei ollut puo­luei­den välil­lä mitään rii­to­ja, nau­rah­taa Kehus. Hyvin suju­neet neu­vot­te­lut olivat… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus