Kor­ti­ton kemi­läis­mies ajoi huu­meis­sa Iis­sä

Oulun polii­sin par­tio sai tors­tai­na 13.9. hie­man ennen puol­ta yötä teh­tä­vän Kemin­tiel­le Iihin. Ilmoi­tuk­sen mukaan Oulua koh­ti on tulos­sa hen­ki­lö­au­to, jon­ka kul­jet­ta­ja on mah­dol­li­ses­ti huma­las­sa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus