Kiusaa­mi­sel­le nol­la­to­le­rans­si

Valtarin koulun iltaan houkuteltiin väkeä paikalle lupaamalla ämpäri ja kahvit kolmellesadalle ensimmäiselle. Paikalle tuli viitisenkymmentä henkilöä. Anna Pöyhtäri ei tullut tilaisuuteen ämpärien, vaan hyvän asian takia.

Tui­ja Jär­ve­lä-Uusi­ta­lo Ii Tut­ki­mus­ten mukaan tyy­pil­lis­tä kiusaa­jaa tai kiusat­tua ei ole. Me kaik­ki voim­me puut­tua kiusaa­mis­ti­lan­tei­siin. Kou­lu­po­lii­sien työs­tä yhä suu­rem­pi aika menee kiusaa­mis­ta­paus­ten sel­vit­te­lyyn. Sii­nä poi­min­to­ja vii­me tors­tain suu­res­ta kiusausil­las­ta Iis­sä. Ilta liit­tyi Iis­sä vii­me syk­sy­nä käyn­nis­ty­nee­seen kiusaa­mis­ta ennal­taeh­käi­se­vään #EiKiu100-kam­pan­jaan. Sen tavoit­tee­na on teh­dä pysy­vä iiläi­nen kiusaa­mi­sen vas­tai­nen toi­min­ta­ta­pa. Sai­ja Sal­mi ja Tina Holm­berg-Kale­nius kiusaa­mi­s­asioi­den…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus