Kie­li kyläs­sä — kie­li­mat­kal­la maa­il­man ympä­ri

Oktoberfest-teeman mukaisesti jokainen pääsi maistamaan brezeliä sekä tilaamaan itselleen juoman saksaksi.

Val­ta­rin kou­lun 8C Ii Iin kou­luis­sa täl­lä het­kel­lä kier­te­le­vä Mar­jo Fron­de­lius on saa­nut ykkös­luok­ka­lai­sia­kin innos­tu­maan kie­lis­tä. Oppi­laat oli­vat kaik­ki vii­tan­neet, kun heil­tä oli kysyt­ty, halua­vat­ko he oppia enem­män kie­liä. Mar­jo Fron­de­lius on kiel­ten tutor-opet­ta­ja­na Iin eri kou­luis­sa kak­si­vuo­ti­ses­sa hank­kees­sa. Tämä Kie­li kyläs­sä -han­ke on saa­nut val­tiol­ta avus­tus­ta ja sii­nä muka­na ole­vat kun­nat ovat Ii, Kem­pe­le…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus