Ket­ju­ko­la­ri Iin sil­loil­la lau­an­tai­na

Nelostien liikenne ruuhkautui pahoin Iissä tapahtuneen liikenneonnettomuuden vuoksi. Kuva: Ismo Piri

Rit­va Piri Ii Nelos­tiel­lä Iis­sä tapah­tui lau­an­tai-ilta­päi­vä­nä kah­den jäl­keen auto-onnet­to­muus, jos­sa oli osal­li­se­na kaik­ki­aan vii­si autoa ja vii­si­tois­ta hen­ki­löä. Onnet­to­muus tapah­tui Iijoen ylit­tä­vien sil­to­jen koh­dal­la. Kysees­sä oli perään­ajo­ti­lan­ne, jos­sa oli osal­li­se­na nel­jä poh­joi­sen suun­nas­ta tul­lut­ta hen­ki­lö­au­toa. Tör­mäyk­sen voi­mas­ta yksi autois­ta ajau­tui vas­taan­tu­le­vien kais­tal­le, jol­loin se vie­lä tör­mä­si ete­läs­tä päin tul­lee­seen hen­ki­lö­au­toon. Oulu-Koil­lis­maan pelas­tus­lai­tok­sen mukaan kak­si…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus