Kehit­tä­jäl­tä-kolum­ni: Muu­tos vaa­tii roh­keut­ta

Mitä jos kaik­ki aina pysyi­si­kin saman­lai­se­na? Kai­kes­sa uudes­sa on vaa­ran­sa. Uusi astian­pe­su­ko­ne voi aiheut­taa pai­nei­ta van­hoi­hin put­kiin. Van­hat lau­ta­set eivät mah­du­kaan konee­seen. Kone voi vaa­tia nes­te­mäis­tä pesuai­net­ta ja van­hat jau­heet jou­ta­vat­kin ros­kiin. Lap­si­luk­ko voi puut­tua tai olla lii­an han­ka­la arjes­sa. Voi jopa käy­dä niin, että kone on lii­an pie­ni tai suu­ri paik­kaan­sa. Sit­ten täy­tyy vain…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus