Kan­ga­so­jan yhteis­met­sän ovea ava­taan

Yhteis­met­sien pin­ta-alan kas­vu Suo­mes­sa pysyy tasai­se­na. Vuo­den 2018 lop­puun men­nes­sä yhteis­met­sä­ala oli yhteen­sä 675 000 ha, joka on n. 5 % yksi­tyis­met­sien alas­ta. Vuo­den 2018 aika­na yhteis­met­sä­ala kas­voi 21 000 ha. Pain­opis­te alan lisään­ty­mi­ses­sä alkaa siir­ty­mään ole­mas­sa ole­viin yhteis­met­siin liit­ty­mi­seen, vuo­den 2018 aika­na uusien yhteis­met­sien ala kas­voi 12 500 ha ja liit­ty­mi­siä teh­tiin 8500 ha.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus