Kaa­mosklu­bil­la iiläi­siä muusi­koi­ta

TWIIK on yksi Kaamosklubin esiintyjistä. Kuva: Antti J. Leinonen

Kaa­mosklu­bi jat­kaa Iis­sä usean vuo­den ajan jär­jes­tet­ty­jä kor­kea­ta­soi­sia ja moni­puo­li­sia kon­sert­te­ja ja mui­ta musiik­ki­ta­pah­tu­mia, jot­ka ovat olleet ker­ta toi­sen­sa jäl­keen ylei­sö­me­nes­tyk­siä. Kaa­mosklu­bi jär­jes­te­tään tam­mi­kuun vii­mei­se­nä lau­an­tai­na Iin Työ­väen­ta­lol­la. Klu­bil­la kuul­laan klas­sik­ko­bii­se­jä ja tuo­reem­pia sävel­lyk­siä nuor­ten, nouse­vien muusik­ko­jen sekä koke­neem­pien kon­ka­rei­den esit­tä­mi­nä, kol­men eri kokoon­pa­non voi­min.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus