John­ny Hal­ly­dayn fane­ja Iin visas­sa

Järk­kä­vi­san kyse­li­jä arve­li pan­neen­sa pahan, kun kysyi edes­men­neen roc­kis­ta­ran John­ny Hal­ly­dayn koti­maa­ta. Tut­tu oli kai­kil­le. Lähes yhtä tut­tu oli Tee­mu Sip­po ja hänen vir­kan­sa. Päk­ki­kan­gas oli saa­nut kort­ti­mie­hen rivei­hin­sä ja taso nousi. Ainoa­na he saa­lis­ti­vat pin­nat Suo­men ilma­voi­mien ensim­mäi­ses­tä suih­ku­hä­vit­tä­jäs­tä, vih­jeis­tä ja musii­kis­ta, jos­sa monil­la Rai­ne­ri sekoit­tui Tais­to Tam­meen.  Dinglet jäi pin­nan kum­mal­la­kin jak­sol­la. Res­pec­tiä tuli elo­ku­va­ky­sy­myk­sen kol­mo­ses­ta, mut­ta mii­nus­ta ekas­ta vih­je­ky­sy­myk­ses­tä. Koti­maan mar­jo­jen­syön­ti oli hans­kas­sa, mut­ta Pilgrim oli­si kai­van­nut nais­jä­se­nen.

Saa­ris­to­lais­tos­suil­le kun­ni­aa Mikael Fors­sel­lin hat­tu­tem­pus­ta ja seu­ras­ta. Anne Tas­ki­sen hyön­tei­nen toi kol­mo­sen, mut­ta musii­kis­sa Tais­to Tam­mi vei. EU:n suu­rin par­la­ment­ti­ryh­mä sat­tui kohil­leen, mut­ta MTV:n uuti­sank­ku­reis­ta jäi­vät pin­nat tule­mat­ta. Itä­maan tie­tä­jil­lä oli tasai­nen  suo­ri­tus, jos­sa mie­liai­he kuvat toi täy­det pin­nat. Tam­mi vaih­tui onnis­tu­nees­ti Fri­ma­niin. Kak­ko­nen tuli sweet pota­toe­sis­ta ja H-val­tiois­ta. Escu­rial pai­kan­tui oike­aan kylään, mut­ta vaih­toeh­dois­sa oli huo­noa tuu­ria.

Itä­maan tie­tä­jät 29, Saa­ris­to­lais­tos­sut 32, Dinglet 35, Päk­ki­kan­kaan Rait­tiusy­his­tys 37.

Luki­ja­ky­sy­mys (van­ha) Len­tii­ra on Kuh­mos­sa. Uusi: Mikä on Afri­kan poh­joi­sin val­tio?