Jakun sil­las­ta voi jät­tää tar­jouk­sia

Iin kun­ta jät­ti per­jan­tai­na kan­sal­li­sen han­kin­tail­moi­tuk­sen Jak­ku­ky­län riip­pusil­lan raken­nusu­ra­kas­ta. Kun­ta pyy­tää tar­jouk­sia sil­lan raken­ta­mi­ses­ta koko­nai­su­rak­ka­na. Tar­jous­pyyn­nöt on jätet­tä­vä kun­taan 14.8. kel­lo 9 men­nes­sä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus