Jak­ku­ky­län kyläyh­dis­tys sai kerät­tyä riip­pusil­ta­hank­keen oma­ra­hoi­tuso­suu­den

Jak­ku­ky­län kyläyh­dis­tys on kerän­nyt kyläl­le suun­ni­tel­lun Skan­di­na­vian pisim­män kevyen­lii­ken­teen riip­pusil­lan 50 000 euron oma­ra­hoi­tuso­suu­den. Rahan­ke­räys käyn­nis­tet­tiin 6. hei­nä­kuu­ta jär­jes­te­tys­sä pyö­räi­ly­ta­pah­tu­mas­sa. Keräys toteu­tet­tiin tar­joa­mal­la yri­tyk­sil­le, yhtei­söil­le ja yksi­tyi­sil­le ihmi­sil­le mah­dol­li­suus ostaa nimi sil­ta­ra­ken­tei­siin kiin­ni­tet­tä­vään Omis­ta­ja, Toi­von ank­ku­ri tai Rak­kaut­ta-laat­taan. Lähes sata yksi­tyis­hen­ki­löä tai paris­kun­taa sekä 17 yri­tys­tä on osal­lis­tu­nut keräyk­seen. Riip­pusil­ta­han­ket­ta ovat tuke­neet PVO-Vesi­voi­ma Oy, Val­to…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus