Iis­sä jär­jes­te­tään tari­na­fes­ta­rit

“Tapa­sim­me nai­sen kau­pas­sa teke­mäs­sä ostok­si­aan. Hän on asu­nut Iis­sä jo 60 vuot­ta ja välis­sä hän asus­te­li myös 11 vuot­ta ulko­mail­la Kari­bial­la ja Floridassa.Iissä paras­ta on hänen mie­les­tään hyvät pal­ve­lut. – Kaik­ki tar­vit­ta­va löy­tyy vaat­tei­ta ja ken­kiä lukuu­not­ta­mat­ta, hän naurahtaa.Ympäristö on myös kau­nis­ta ja Iis­sä on pal­jon ystä­väl­li­siä ja avu­liai­ta ihmi­siä. Elä­män ohjee­na nai­nen sanoo, että rak­kaut­ta ei saa kos­kaan lii­kaa. – Jaka­kaa sitä!, hän tokaisee.“Näitä lukio­lais­ten teke­miä pie­niä haas­tat­te­lu­ja löy­tyy lisää Tari­na Fes­ti­vaa­leil­ta. Tari­na Fes­ti­vaa­lit koko­aa senio­ri-ikäi­set Iin Nät­te­po­riin tari­noi­maan ja tapaa­maan eri alo­jen asian­tun­ti­joi­ta lau­an­tai­na 19.5 kel­lo 10–16.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus