Iis­sä hävik­ki­vii­kon tapah­tu­mia

Iis­sä jär­jes­te­tään täl­lä vii­kol­la usei­ta hävik­ki­vii­kon tapah­tu­mia. Vii­kon tar­koi­tus on haas­taa kaik­ki ympä­ris­töys­tä­väl­li­set iiläi­set vähen­tä­mään ruo­ka­hä­vik­kiä. Tänään tiis­tai­na jär­jes­te­tään Vih­ko­saa­res­sa Hävik­ki hal­tuun -ylei­sö­ta­pah­tu­ma kel­lo 15–18. Tapah­tu­mas­sa anne­taan vink­ke­jä lihan, kalan, mar­jo­jen, sien­ten ja vil­liyrt­tien käy­tös­tä sekä ker­ro­taan kei­nois­ta vähen­tää hävik­ki­ruo­kaa. Samal­la vie­te­tään Vih­ko­saa­ren oles­ke­lua­lu­een ava­jai­sia. Ohjel­mas­sa on muun muas­sa par­kour-esi­tyk­siä, sup­paus­mah­dol­li­suus beach­vol­ley­tä.…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus