Nuo­ret: Iis­sä etsi­tään paras­ta kesä­työ­paik­kaa

Iis­sä on tänä­kin kesä­nä käyn­nis­sä Iin paras kesä­työ­paik­ka -kam­pan­ja. Nuo­ret voi­vat ilmoit­taa oman kesä­työ­paik­kan­sa mukaan kisaa­maan par­haan kesä­työ­pai­kan tit­te­lis­tä elo­kuun lop­puun men­nes­sä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus