Iin kun­ta pitää Jak­ku­ky­län sil­taa tär­keä­nä hank­kee­na

Iin kun­ta on anta­nut alue­hal­lin­to­vi­ras­tol­le lausun­non Jak­ku­ky­län riip­pusil­lan raken­ta­mi­ses­ta sekä val­mis­te­lu­lu­vas­ta. Kun­ta pitää Jak­ku­ky­län sil­lan raken­ta­mis­ta tär­keä­nä hank­kee­na. Sil­lan raken­ta­mi­nen vah­vis­taa kylä­alu­een elin­voi­maa sekä edis­tää käve­lyä ja pyö­räi­lyä. Sil­ta­han­ke on voi­mas­sa ole­van yleis­kaa­van ja val­mis­teil­la ole­van yleis­kaa­van val­mis­te­lu­vai­hees­sa esi­te­tyn kaa­va­rat­kai­sun mukai­nen. Yleis­kaa­vaeh­do­tus on tavoit­tee­na aset­taa näh­tä­vil­le lop­pu­vuon­na 2019. Iin kun­nal­la ei ole huo­maut­ta­mis­ta riip­pusil­lan raken­ta­mi­seen…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus