Iin Ilmas­toA­ree­na kuu­kau­den pääs­tö­vä­hen­tä­jä

Iin Ilmas­toA­ree­na on valit­tu elo­kuun Hin­ku-teko -pal­kin­non saa­jak­si. Iin kun­ta on kut­su­nut kaik­ki suo­ma­lai­set Iihin, yhteen maam­me aktii­vi­sim­mis­ta ilmas­to­kun­nis­ta, kes­kus­te­le­maan avoi­mes­ti ilmas­ton­muu­tok­ses­ta sekä levit­tä­mään par­hai­ta käy­tän­tö­jä sen hil­lit­se­mi­sek­si.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus