Iijoen kala­tiel­le rahoi­tus

Ran­ta­poh­ja 2.3. Ii Iin Raa­sa­kan voi­ma­lai­tok­sen yhtey­teen raken­ne­taan kala­tie. Samal­la käyn­nis­te­tään pien­poi­kas­ten istu­tus­oh­jel­ma, siir­re­tään lohia ja meri­tai­me­nia yli voi­ma­lai­tok­sen sekä käyn­nis­te­tään kalan­poi­kas­ten alas­vael­lus­ra­ken­teen pilot­ti­han­ke Haa­pa­kos­kel­la. Lisäk­si kun­nos­te­taan eli­nym­pä­ris­tö­jä Raa­sa­kan ja Maa­lis­maan van­hoil­la uomil­la. Hank­keen koko­nais­kus­tan­nuk­set ovat noin 4,3 mil­joo­naa euroa, jos­ta val­tio kat­taa 2 mil­joo­naa euroa kär­ki­han­ke­ra­hoi­tuk­sel­la. Val­tion lisäk­si han­ket­ta rahoit­ta­vat PVO-Vesi­voi­ma Oy, Poh­jois-Poh­jan­maan liit­to,…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus