Ii esit­tää nykyi­siä vero­pro­sent­te­ja

Iin kun­nan­hal­li­tus esit­tää ensi maa­nan­tai­na kokoon­tu­val­le kun­nan­val­tuus­tol­le sekä kun­nal­lis­ve­ro- että kiin­teis­tö­ve­ro­pro­sent­tien säi­lyt­tä­mis­tä nykyi­si­nä.

Kun­nal­lis­ve­ro­pro­sent­ti on Iis­sä 21,25.

Ylei­nen kiin­teis­tö­ve­ro­pro­sent­ti on Iis­sä 1,20. Vaki­tui­sen asun­non kiin­teis­tö­ve­ro on 0,55 pro­sent­tia, raken­ta­mat­to­man raken­nus­pai­kan 5,0 ja muun asuin­ra­ken­nuk­sen 1,10 pro­sent­tia. Yleis­hyö­dyl­li­sil­tä yhtei­söil­tä kiin­teis­tö­ve­roa ei peri­tä. Voi­ma­lai­tos­ten kiin­teis­tö­ve­ro­pro­sent­ti on 3,10.