Hyvä­ta­soi­nen urhei­lu­tie­don mes­ta­ruus­ki­sa Iis­sä

Nel­jäs Iin avoin urhei­lu­tie­don mes­ta­ruus­kil­pai­lu pidet­tiin Iin Yri­tyk­sen tie­to­kil­pai­lu­jaos­ton jär­jes­tä­mä­nä Iin Jär­jes­tö­ta­los­sa. Tapah­tu­ma on kerän­nyt vuo­si vuo­del­ta yhä enem­män osa­not­ta­jia. Täl­lä ker­taa muka­na oli yhdek­sän jouk­kuet­ta eli 45 visaa­jaa. Taso on nous­sut pik­ku hil­jaa vuo­si vuo­del­ta. Kol­men kär­ki oli täl­lä ker­taa oulu­lai­nen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus