Heik­ki Tii­ro jäl­leen vuo­den Illin­juok­si­ja

Oi mikä iha­na ilta, voi tapah­tua mitä vaan… lau­le­lee Kar­ja­lai­sen Juk­ka. Värs­sy oli val­lan pas­se­li Illin­juok­su­jen pää­tö­sil­taan. Sää oli syk­syk­si iha­na ja  kun väkeä pak­ka­si nume­ron­nou­toon, kir­kon­pen­kil­le ja koko sta­dio­na­lu­eel­le hel­lun­tain epis­to­lan mital­la, oli monen­lais­ta odo­tus­ta ili­ma­sa. Kir­kon­pen­kin välil­lä muis­sa mai­se­mis­sa ollut väki oli tul­lut syn­nin tun­toon ja palan­nut ruo­tuun. Taa­ja kan­san­pal­jous näh­tiin kaus­teel­la­kin. Jol­la­kin tuli­jal­la oli ollut niin hop­pu, että oli jät­tä­nyt kaa­ran­sa tien­mut­kaan ja juos­sut lop­pu­mat­kan. Niin kii­re oli ollut, että oli uneh­ta­nut rek­ka­ri­kil­vet­kin tal­liin.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus