Han­nu Nie­me­lä Illin her­ra

Illin­juok­sut kään­tyi­vät syys­kuul­le – vii­mei­nen nel­jän­nes alkoi. Syk­sy tun­tui tul­leen muu­al­le­kin kuin kalen­te­rei­hin. Tuu­li tui­ver­si tui­mas­ti Tohi­lan­haa­ras­ta päin sta­dio­nil­le. Päi­vän Meri­sää puhui 12:sta met­ris­tä sekun­nis­sa. Nah­ki­set tyk­kä­si­vät, kun vesi oli sekai­sin ja pai­ne­li­vat vil­li­nä joki­suul­ta ylös­päin. Lie­kö sit­ten enää kovin­kaan mon­ta nah­ki­sen­pyy­tä­jää Iis­sä. Kuha tai­taa olla var­min saa­lis­paik­ka.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus