Fri­da Kah­lo Ester Ledec­kaa tutum­pi Iin visai­li­joil­le

Kyse­li­jä oli häm­mäs­ty­nyt, kun Iin Järk­kä­vi­san poh­ti­joil­le oli kult­tuu­ri tutum­paa kuin uudeh­ko olym­pi­aur­hei­lu. Tans­si­teat­te­ri Raa­tik­ko, Rock Hud­son ja Fri­da Kah­lo toi­vat parem­min pin­no­ja kuin urhei­lu.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus