Etsi­vä van­hus­työ alkaa Iis­sä ver­kos­to­ta­paa­mi­sel­la

Iis­sä aloi­te­taan etsi­vä van­hus­työ ver­kos­to­ta­paa­mi­sel­la. Maa­nan­tai­na 9.12. kel­lo 13 Iin seu­ra­kun­ta­ta­lol­la jär­jes­tet­tä­vään tapaa­mi­seen toi­vo­taan ihmi­siä, jot­ka ovat kiin­nos­tu­nei­ta alu­een ikäih­mis­ten hyvin­voin­nis­ta. Pai­kal­le ovat ter­ve­tul­lei­ta eri alo­jen ammat­ti­lai­set, vapaa­eh­toi­set, seu­ra­kun­nan, kun­nan, jär­jes­tö­jen, yhdis­tys­ten toi­mi­jat sekä ikäih­mi­set itse.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus