Ennak­ko­ää­nes­tys aiem­paa vilk­kaam­paa

Auli Haa­pa­la Tiis­tai­na päät­ty­nees­sä kun­ta­vaa­lien ennak­ko­ää­nes­tyk­ses­sä annet­tiin yli 1,1 mil­joo­naa ään­tä, eli ennak­koon äänes­ti noin 26,3 pro­sent­tia äänioi­keu­te­tuis­ta. Luku tar­ken­tuu, kun rekis­te­riin lisä­tään ulko­mail­la anne­tut ennak­ko­ää­net. Vuo­den 2012 kun­nal­lis­vaa­leis­sa ennak­ko­ää­nes­tys­pro­sent­ti oli 24,7. Iis­sä teh­tiin ennak­ko­ää­nes­tyk­sen lop­pu­ki­ri vii­mei­si­nä ennak­ko­ää­nes­tys­päi­vi­nä. Ennak­koon äänes­tä­nei­den mää­rä kipusi Iis­sä 30,8 pro­sent­tiin. Oulus­sa luvuk­si saa­tiin 24,7. Vilk­kaim­mak­si ennak­ko­ää­nes­tys­päi­väk­si nousi vii­mei­nen äänes­tys­päi­vä tiis­tai.…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus