Auto­kei­das palaa arkeen ja juh­lii tasa­vuo­sia

Marjaana Pakanen ja Hannes Kortesalmi palvelevat uuden kassalinjaston takana. Myös lounaslinjasto päättyy kassalle.

Rit­va Piri Iin Auto­kei­taal­la on elet­ty remon­tin rys­kees­sä lop­pusyk­sys­tä läh­tien, vaik­ka suo­si­tun tau­ko­pai­kan toi­min­taa onkin koko ajan onnis­tut­tu pyö­rit­tä­mään. Nyt ovat kun­nos­tus­työt vii­mei­siä vii­lauk­sia vail­le val­mii­ta, ja kym­men­vuo­tis­ta toi­min­taa Iis­sä pääs­tään myös juh­lis­ta­maan täl­lä vii­kol­la. Remon­tin myö­tä koko toi­mi­pai­kan ilme on muut­tu­nut. Kat­toa on las­ket­tu sekä samal­la valai­si­met vaih­det­tu kat­toon upo­tet­tui­hin led-lamp­pui­hin. Sei­nä­pin­nat ja lat­tiat…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus