Äly­ka­la­tie­suun­nit­te­lu val­mis Raa­sa­kas­sa

Ran­ta­poh­ja Äly­ka­la­tie­suun­nit­te­lu Iijoen Raa­sak­kaan raken­net­ta­vaan kala­tie­hen on val­mis­tu­nut. Äly­ka­la­tie­suun­nit­te­lul­la tar­koi­te­taan kala­tien seu­ran­ta- ja auto­maa­tio­rat­kai­su­ja. – Kan­ta­va aja­tus on, että lohet pyri­tään ohjaa­maan mah­dol­li­sim­man nopeas­ti kala­tie­hen nii­den saa­vut­tua Raa­sa­kan voi­ma­lai­tos­pa­dol­le, ker­too tut­ki­mus­pro­fes­so­ri Jaak­ko Erki­na­ro Luon­non­va­ra­kes­kuk­ses­ta. Kala­tien seu­ran­taa ja auto­ma­ti­soin­tia kehi­te­tään kala­tien käy­tön myö­tä saa­tu­jen koke­mus­ten perus­teel­la. Kala­tien toi­mi­vuu­teen vai­kut­ta­vat useat teki­jät kuten joen vir­taa­ma, käy­tet­tä­vät tur­bii­nit,…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus