Ala­ran­nan kou­lun suun­nit­te­lu käyn­tiin

Kun­nan­hal­li­tus hyväk­syi Ala­ran­nan kou­lun raken­nusu­ra­kan alus­ta­vis­ta tar­jouk­sis­ta Raken­nus­yh­tiö Obser­vo Oy:n koko­nai­se­dul­li­sim­man tar­jouk­sen. Samal­la kun­nan­hal­li­tus päät­ti käyn­nis­tää suun­nit­te­lu­vai­heen välit­tö­mäs­ti.

Ala­ran­nan kou­lun raken­ta­mi­seen ja suun­nit­te­luun on varat­tu täl­le vuo­del­le 500 000 euron mää­rä­ra­ha. Kou­lun han­ke­suun­ni­tel­mas­sa on esi­tet­ty kuusi koti­luok­ka­ti­laa, keit­tiö, ruo­ka­la ja tar­vit­ta­vat apu­ti­lat. Uudis­ra­ken­nuk­sen koko on noin 980 neliöä.

Suun­ni­tel­man mukaan Puus­tel­liin tul­laan sijoit­ta­maan tek­ni­sen käsi­työn luok­ka­ti­la, ter­vey­den­hoi­ta­jan tilat ja moni­toi­mi­ti­la.

Ala­ran­nan kou­lun han­ke­suun­ni­tel­ma pai­not­taa kun­nan stra­te­gian mukai­ses­ti ilmas­to­vas­tuul­li­suut­ta. Kou­lus­ta tulee Jout­sen­merk­ki­kou­lu.