Vuo­den 2018 tapah­tu­mia Ran­ta­poh­jan alu­eel­la

HELMIKUU. Jakkukylä liittyi Oulun Yli-Iistä Iihin vuodenvaihteessa. Liitosjuhlaa vietettiin Jakkukylän rauhanyhdistyksellä 3.2. koko kylän ja arvovaltaisten kutsuvieraiden voimin. Tilaisuudesta saatiin vauhtia myös Jakkukylän riippusiltahankkeelle. (Kuva: Tuija Järvelä-Uusitalo)

Ran­ta­poh­ja ker­toi vuon­na 2018 jäl­leen tuhan­sil­la jutuil­la ja kuvil­la alu­een­sa tapah­tu­mis­ta sekä asiois­ta. Toi­mi­tus poi­mi vuo­si­kat­sauk­seen mie­liin­jää­neen aiheen vuo­den jokai­sel­ta kuu­kau­del­ta.…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus