Voi­ma­la-oppi­mis­pa­ket­ti Hau­ki­pu­taan kou­lul­le

Voimala tuo opetukseen uutta näkökulmaa innostamalla oppilaita kokeilemaan, iloitsivat lahjoituksesta koulun rehtori Ari Isomaa (vas.) ja opettajat Elina Frilund ja Aija Salovaara. Voimalaa esittelemässä Jaakko Tähtinen. Kuva: Jannica Karasti

Säh­kö- ja teleu­ra­koit­si­ja­liit­to STUL ry:n Poh­jois-Suo­men alueo­sas­to lah­joit­ti Hau­ki­pu­taan kou­lul­le ener­gian oppi­mis­pa­ket­ti Voi­ma­lan. Opet­ta­jien anta­mas­ta palaut­tees­ta idean saa­nee­seen Voi­ma­laan on lii­tet­ty jän­ni­te- ja vir­ta­mit­ta­ri, akku ja lataus­sää­din. Voi­ma­las­sa on muka­na pie­ni aurin­ko­pa­nee­li ja gene­raat­to­ri, joil­la ener­gi­aa voi tuot­taa omin neu­voin. Levyyn on kiin­ni­tet­ty myös ener­gi­aa kulut­ta­via lait­tei­ta kuten valo­ja, kai­u­tin, USB- vir­ta­läh­de esi­mer­kik­si kän­ny­köi­den latauk­seen…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus