Rent­ta­he­lek­ku: Vit­si, vit­si

‘Hyi, että pale­lee! Tämä oli ylei­nen puus­kah­dus moni­na kulu­neen kesän päi­vi­nä, kun tut­tu­ja tapa­si. Pipot ja käsi­neet oli nos­tet­tu paraa­ti­pai­koil­le kodeis­sa, jot­ta ulos läh­ties­sä muis­tet­tiin “kesäi­nen” pukeu­tu­mi­nen. Has­sua, todel­la! Ja onnek­si ei kovin taval­lis­ta Suo­men­kaan kesis­sä. Aurin­ko­lo­mat kävi­vät kau­pan, lop­puun­myyn­tiä myö­ten.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus