Vii­si polii­sia vaka­van väki­val­lan koh­tee­na Oulus­sa

Vuoden 2017 aikana Oulun lisäksi muualla maassa ei ole kirjattu tapahtuneeksi yhtään poliisiin kohdistunutta murhan yritystä. (ARKISTOKUVA)

Ran­ta­poh­ja Kulu­van kesän aika­na Oulun polii­si on jou­tu­nut vaka­van väki­val­lan koh­teek­si aikai­sem­paa useam­min. Kaik­kein vaka­vim­mis­sa tilan­teis­sa polii­sia on yri­tet­ty estää hoi­ta­mas­ta vir­ka­teh­tä­vää käyt­tä­mäl­lä niin voi­ma­kas­ta väki­val­taa, että tapah­tu­nees­ta on kir­jat­tu riko­sil­moi­tus rikos­ni­mik­keel­lä mur­han yri­tys. Vuon­na 2016 täl­lai­sia tapauk­sia ei ollut Oulun polii­si­lai­tok­sen alu­eel­la yhtään. Vuon­na 2015 tapauk­sia oli yksi. Tänä vuon­na perä­ti vii­si polii­si­mies­tä on…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus