Vie­lä ehtii kor­ja­ta vero­pro­sen­tin lop­pu­vuo­dek­si

Osal­la pal­kan­saa­jis­ta on vie­lä lii­an alhai­nen vero­pro­sent­ti. Jos vero­kor­tin vero­pro­sent­ti on koko vuo­den tuloi­hin näh­den lii­an pie­ni, lop­pu­vuon­na pal­kas­ta menee vero lisä­pro­sen­tin mukaan. Vero­hal­lin­to kehot­taa­kin pal­kan­saa­jia tar­kis­ta­maan oman vero­pro­sent­tin­sa ja teke­mään tar­vit­taes­sa muu­tos­ve­ro­kor­tin lop­pu­vuo­del­le Oma­Ve­ros­sa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus