Kes­kus­te­lem­me: Vesi­ja­tu­li avau­tui pahas­ti kes­ke­ne­räi­se­nä

Käy­des­sän­ni uimas­sa Vesi-Jatu­lis­sa, oli­vat läm­min­ve­sial­las ja höy­ry­sau­nat vie­lä 7.8. sul­jet­tui­na.

Käsit­tääk­se­ni suun­ni­tel­mis­sa on ollut huol­to­toi­men­pi­tei­den val­mis­tu­mi­nen 3.8.mennessä.

Läm­min­ve­sial­taan remont­ti näyt­ti ole­van vie­lä reip­paas­ti kes­ken. Kuu­le­ma­ni mukaan, remont­ti­po­ruk­ka oli­si pitä­nyt parin vii­kon kesä­lo­man­kin. Oli­si­ko remont­ti kan­nat­ta­nut antaa ura­kal­la teh­tä­väk­si, niin kuin ennen van­haan, niin val­mis­ta oli­si.

Nyt tai­taa tul­la aika­mois­ta ruuh­kaa, kun samaan aikaan pitäi­si 25 met­rin altaas­ta löy­tyä tilaa kou­lu­lai­sil­le, vesi­jump­pa­reil­le, kil­paui­ma­reil­le ja meil­le uima­mais­te­reil­le. Miten näin kävi­kään? Aina­kin täy­si­mää­räis­tä uima­li­pun hin­taa ei voi­si ottaa.

Uima­mais­te­ri