Vah­din­vaih­to Vir­pi­nie­mi Gol­fis­sa

Kalle Hirvisalo (oik.) vaihtaa vapaalle, golf-yhtiön ohjaimiin tarttuu Petri Heikkinen. Miehet Virpiniemen golfkentällä meren rannalla Virpiniemessä.

Auli Haa­pa­la Hau­ki­pu­das Vir­pi­nie­mi Golf Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja vaih­tui tiis­tai­na. Vuo­des­ta 2007 toi­mi­tus­joh­ta­ja­na toi­mi­nut Kal­le Hir­vi­sa­lo jäi eläk­keel­le ja hänen tilal­leen astui Pet­ri Heik­ki­nen. – Hyvil­lä mie­lin jään vapaal­le, olen toi­mi­nut niin hyvin, että parem­paan en oli­si pys­ty­nyt, sum­maa Kal­le Hir­vi­sa­lo hymys­sä suin. –Täs­tä on hyvä jat­kaa. On sel­vät ladut, mitä vetää eteen­päin. Kal­le on teh­nyt…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus