Teks­ta­rit

Ajel­les­sa­ni pyö­räl­lä Iin kir­kol­ta eksyin Ala­ran­nal­le, jos­sa sain nuo­rel­ta mie­hel­tä ohjeet Hau­ki­pu­taal­le mene­väl­le tiel­le. Pääs­tyä­ni hyvän mat­kaa kotiin päin mie­hen vai­mo tuli autol­la perää­ni ja var­mis­ti, että olin menos­sa oike­aan suun­taan. Vaik­ka minul­la ei ollut mitään hätää, miel­tä­ni läm­mit­ti kovas­ti ystä­väl­li­syy­ten­ne ja vas­tuun­tun­toi­nen suh­tau­tu­mi­sen­ne tun­te­mat­to­maan lähei­seen. Iso kii­tos teil­le.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus