Teks­ta­rit 14.5.2019

Hei nimi­merk­ki Vaa­ku­na. ei se eriar­vois­ta­mi­nen Iis­sä ole ilman­suun­nan vika. Iin pitää sääs­tää joka puo­lel­la, kos­ka kun­nan päät­tä­jät sai­vat kas­san pari mil­joo­naa mii­nuk­sel­le vuo­des­sa. Ete­läs­tä kat­se­le­va Ran­ta­poh­jas­sa oli jut­tu “Kai­ken­lais­ta ilmas­to­hömp­pää”. En ole 66 vuo­den aika­na luke­nut näin usko­mat­to­man tyh­mää kir­joi­tus­ta. Jos näi­tä jul­kais­taan lisää, peruu­tan leh­den tilauk­sen. Mat­ti Lah­den­pe­rä Hyvin aurat­tiin Hami­nas­sa eten­kin ala­ka­tu­kin,…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus