Tal­vi­ren­kai­den käyt­tö­ai­kaan ehkä muu­tok­sia

Ran­ta­poh­ja Tal­vi­ren­kaat kan­nat­taa vaih­taa alle ajo­ke­lin mukaan, eikä kalen­te­riin tui­jot­ta­mal­la. Tal­vi­ren­gas­pak­ko on voi­mas­sa jou­lu-, tam­mi- ja hel­mi­kuus­sa. Nas­ta­ren­kai­ta saa käyt­tää 1.11. alkaen sekä aina sil­loin, kun keli sitä edel­lyt­tää. Kit­ka­ren­kai­den käy­töl­le ei ole rajoi­tuk­sia, joten ne voi lait­taa alle jo ennen seson­ki­ruuh­kia. Polii­si­tar­kas­ta­ja Heik­ki Iha­lai­nen Polii­si­hal­li­tuk­ses­ta muis­tut­taa Auton­ren­gas­lii­ton tie­dot­tees­sa autoi­li­joi­ta ajo­no­peu­den ja ren­kai­den tär­key­des­tä. –…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus