Tal­vi­no­peus­ra­joi­tuk­set voi­maan Poh­jois-Poh­jan­maal­la ja Kai­nuus­sa

Talvinopeudet tulevat voimaan Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maanteillä tällä viikolla. Kuva: Väylä, Karttakeskus

Tal­vi- ja pimeän ajan nopeus­ra­joi­tuk­set tal­vi­kau­del­la 2019–20 ote­taan käyt­töön koko maas­sa vii­kol­la 44. Poh­jois-Poh­jan­maan ja Kai­nuun maa­kun­tien alu­eel­la rajoi­tuk­set ase­te­taan Väy­lä­vi­ras­ton ohjeen mukai­ses­sa laa­juu­des­sa vii­meis­tään kes­ki­viik­ko­na 30.10.2019. Merk­kien vaih­to aloi­te­taan tiis­tai­na 29.10.2019.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus