San­ka­ri­koi­ra Kös­si pal­kit­tiin

Sankarikoira Kössi omistajansa Riikka Hernesniemen vierellä palkintotilaisuudessa Helsingissä. Kössi herkutteli heti omalla palkintoluullaan.

Auli Haa­pa­la Haukipudas/Oulu 5-vuo­tias bel­gian­pai­men­koi­ra Kös­si on yksi tämän vuo­den pal­ki­tuis­ta 18 san­ka­ri­koi­ras­ta. Kös­si kävi vas­taa­not­ta­mas­sa pal­kin­non omis­ta­jan­sa Reet­ta Her­nes­nie­men kans­sa vii­me sun­nun­tai­na. Ken­nel­liit­to pal­kit­si san­ka­ri­koi­rat Koi­ra­mes­sut-tapah­tu­mas­sa Mes­su­kes­kuk­ses­sa.  Lisäk­si 21 koi­raa saa kun­nia­mai­nin­nan teke­mäs­tään uro­työs­tä. San­ka­ri­koi­ran arvon voi saa­da koi­ra, joka on vai­kut­ta­nut mer­kit­tä­väs­ti sii­hen, että yksi tai useam­pi ihmis­hen­ki on pelas­tu­nut. Reet­ta Her­nes­nie­mi oli…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus