Rat­ti­juo­pu­mus­ten mää­rä kas­voi

Rat­ti­juo­pu­muk­sia tuli Tilas­to­kes­kuk­sen mukaan vuo­den 2019 ensim­mäi­sel­lä puo­lik­kaal­la tie­toon kaik­ki­aan 9 400, mikä on 2,8 pro­sent­tia enem­män kuin vuon­na 2018 vas­taa­va­na aika­na. Tie­toon tul­leis­ta rat­ti­juo­pu­muk­sis­ta run­sas kol­man­nes oli tör­kei­tä rat­ti­juo­pu­muk­sia. Tör­kei­tä rat­ti­juo­pu­muk­sia tuli tie­toon 3 400, mikä on 2,0 pro­sent­tia edel­lis­vuot­ta vähem­män.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus