Rat­ti­juop­po suis­tui ojaan

Ran­ta­poh­ja Hau­ki­pu­das Polii­si sai teh­tä­vän sun­nun­tai­na ilta­kym­me­nen jäl­keen Hau­ki­pu­taal­le San­ta­hol­man­tiel­le, jos­sa hen­ki­lö­au­to oli suis­tu­nut kul­kusuun­nas­saan oikeal­le ojaan. Tapah­tu­ma­pai­kal­la par­tio tote­si ajo­neu­von kul­jet­ta­jan ole­van päih­ty­nyt. Tark­kuusal­ko­met­ri­ko­keen jäl­keen kul­jet­ta­jan ajo­kort­ti otet­tiin polii­sin hal­tuun ja hän­tä epäil­lään puhal­lus­ko­keen perus­teel­la tör­keäs­tä rat­ti­juo­pu­muk­ses­ta.…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus