Ran­ta­poh­jan juh­la­vuo­den luki­ja­mat­ka Ita­li­aan

Rantapohjan lukijamatkalaiset Italian upeissa maisemissa. Keskellä lipun alla matkanjärjestäjän MatkaMajakan Sirpa Liedes ja vierellä Suomen lipun kanssa Italiassa asuva toinen Sirpa, joka toimi oppaana.

Ran­ta­poh­ja teki 50-vuo­tis­juh­la­vuo­den luki­ja­mat­kan Ita­li­aan yhteis­työs­sä Mat­ka­Ma­ja­kan kans­sa 9.–13.4.Reissuun läh­ti 29 hen­ki­löä pää­asias­sa leh­den levik­kia­lu­eel­ta, mut­ta muka­na oli mat­kaa­jia myös Pat­ti­joel­ta, Lumi­joel­ta, Oulun­sa­los­ta, Kem­pe­lees­tä ja Oulus­ta. Tutus­tuim­me Ita­lian kau­pun­kei­hin vii­den päi­vän ajan. Las­keu­duim­me tiis­tai­na 9.4. aamu­päi­väl­lä Roo­man len­to­ken­täl­le, mis­tä oli bus­si­kul­je­tus Napo­lin ohit­se Sor­ren­toon. Bus­si­mat­kan aika­na näh­tiin pal­jon näh­tä­vyyk­siä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus