Ran­ta­poh­jaa juh­lit­tiin vii­kon­lop­pu­na

Rantapohjaa juhlititiin perjantaina ja lauantaina Teatterikuopalla.

50-vuo­tias­ta Ran­ta­poh­jaa juh­lit­tiin per­jan­tai- ja lau­an­tai-ilta­na Hau­ki­pu­taan Teat­te­ri­kuo­pal­la. Juh­lis­sa oli muka­na sato­ja Ran­ta­poh­jan yhteis­työ­kump­pa­nei­ta ja luki­joi­ta. Juh­las­ta ker­ro­taan enem­män tors­tain leh­des­sä, joka on joka kotiin jaet­ta­va Ran­ta­poh­jan 50-vuo­tis­juh­la­nu­me­ro. Leh­den liit­tee­nä on näköis­pai­nos ensim­mäi­ses­tä Ran­ta­poh­jas­ta syk­syl­tä 1969.…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus