Pyhäin­päi­vä muis­tut­taa jäl­leen­nä­ke­mi­sen toi­vos­ta

Ensi lau­an­tai­na Suo­mes­sa vie­te­tään pyhäin­päi­vää. Hau­taus­mail­le syt­tyy kynt­ti­löi­den valo­me­ri ja kir­kois­sa muis­tel­laan kulu­neen vuo­den aika­na kuol­lei­ta seu­ra­kun­ta­lai­sia.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus