Pöl­lyy­tys koko­si teat­te­ri­väen

Cappas-teatteri avasi harrastajateatterikatselmuksen Jatulissa Väinö-näytelmän ensi-illalla.

Auli Haa­pa­la Hau­ki­pu­das Poh­joi­sen teat­te­ri­har­ras­ta­jat val­ta­si­vat Hau­ki­pu­taan vii­kon­lop­pu­na. Har­ras­ta­ja­teat­te­ri­kat­sel­mus Poh­jo­nen Pöl­lyy­tys mars­sit­ti Teat­te­ri­kuo­pan laval­le vii­si eri­lais­ta näy­tel­mä­ryh­mää ja esi­tys­tä. Oulun ja Kai­nuun alu­een kat­sel­mus jär­jes­tet­tiin nyt kuu­det­ta ker­taa muu­ta­man vuo­den tauon jäl­keen. Jär­jes­te­ly­vas­tuu oli Cap­pas-teat­te­ril­la. Tapah­tu­ma osoit­ti, että har­ras­ta­ja­teat­te­ri­toi­min­ta on alu­eel­la vah­vaa ja laa­du­kas­ta. Ja mikä paras­ta, myös ylei­sö löy­tää esi­tyk­siin. Teat­te­ri­kuo­pal­la, Nave­tan klu­bi-iltoi­hin ja…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus