Poh­jois-Poh­jan­maal­la run­saas­ti avoi­mia työ­paik­ko­ja

Poh­jois-Poh­jan­maal­la oli syys­kuun lopus­sa 17 200 työ­tön­tä työn­ha­ki­jaa (ml. lomau­te­tut), mikä on 550 (-3,1 %) vähem­män kuin vuo­si sit­ten. Työt­tö­myy­den ale­ne­mi­nen on hidas­tu­nut vii­me vuo­teen ja tämän vuo­den alkuun ver­rat­tu­na. Työ­voi­mal­le on kui­ten­kin edel­leen run­saas­ti kysyn­tää. Avoi­mia työ­paik­ko­ja oli TE-toi­mis­tos­sa tar­jol­la syys­kuun aika­na kaik­ki­aan 8 500, mikä on rei­lu 2 000 enem­män kuin vuo­si sit­ten. Uusia työ­paik­ko­ja ilmoi­tet­tiin avoi­mek­si 900 enem­män (+27 %) kuin vii­me vuo­den syys­kuus­sa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus