Perin­nem­mat­te­ja Ran­ta­poh­jan alu­eel­la: Lai­van­ra­ken­nus­ta ja jäh­ti­pe­rin­net­tä Perä­me­rel­lä

Veneenrakentaja Leo Tervonen käyttää perinteiseen tapaan veneen puolikasmalleja apuvälineenään. Entisajan jähdin rakentajat puhuivat jähinmutelleista. Nykyisin Leo, 76 v, rakentaa veneitä lähinnä omaan tarpeeseen. Kaikkiaan veneen runkoja hän on vuodesta 1971 tehnyt noin pari sataa, joukossa puolenkymmentä isompaa venettäkin.

Pur­jea­lus­ten raken­nus­his­to­ria juon­taa Suo­mes­sa 1500–1600-luvuille, jol­loin raken­net­tiin pie­neh­kö­jä yksi- tai kak­si­mas­toi­sia, 15–20 met­riä pit­kiä kaup­pa-aluk­sia. Esi­mer­kik­si bojort­te­ja on raken­net­tu Jouks­hol­me­nin veis­tä­möl­lä, Poh­jan­maal­la vuo­si­na 1675 –1679 yhteen­sä 18 kap­pa­let­ta. Bojor­tin alku­pe­räis­maa­na pide­tään Hol­lan­tia. Mui­ta tämän ajan alus­tyyp­pe­jä oli­vat muit­ten muas­sa flöi­tit, boo­tit, katit, kof­fit, kal­juu­tit ja snaut. S nau oli aika­kau­ten­sa suu­rin kak­si­mas­toi­nen tyyp­pi, jota raken­net­tiin…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus