Pau­li Kar­hun käsis­tä val­mis­tu­vat per­hot, leik­ki­ka­lut ja soittimet

Sudenkorentoperhot ovat hyviä hauen kalastamiseen. Isompien perhojen rakentamisessa menee Karhulla noin tunti.Sudenkorentoperhot ovat hyviä hauen kalastamiseen. Isompien perhojen rakentamisessa menee Karhulla noin tunti.

Enti­nen kir­ves­mies, nykyi­nen elä­ke­läi­nen, kala­mies ja har­ras­te­puusep­pä, Pau­li Kar­hu veis­tää mie­lel­lään vapaa-ajal­laan. Oma­toi­mi­ses­ti veis­tä­mään oppi­nut Kar­hu val­mis­taa per­ho­ja, puu­le­lu­ja ja soit­ti­mia – itse raken­ta­mil­laan väli­neil­lä. Hänen käyt­tä­män­sä sahat ovat itse noin kol­me vuot­ta sit­ten koot­tu­ja. Käsis­tään hän on ollut käte­vä jo pitem­män aikaa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus